Význam slovSlovníkAvýznam slova albano

albano

vyznačení závodních veslařských drah bójemi

www.vyznam-slov.cz