Význam slovSlovníkAvýznam slova alabastr

alabastr

průsvitná forma sádrovce, úběl

www.vyznam-slov.cz