Význam slovSlovníkAvýznam slova akyn

akyn

lidový pěvec a básník středoasijských národů

www.vyznam-slov.cz