Význam slovSlovníkAvýznam slova akva-, aqua-

akva-, aqua-

první část složených slov mající význam voda, vodní

www.vyznam-slov.cz