Význam slovSlovníkAvýznam slova akuzativ, akusativ

akuzativ, akusativ

při skloňování čtvrtý pád

www.vyznam-slov.cz