Význam slovSlovníkAvýznam slova akutrauma

akutrauma

poškození sluchového ústrojí hlukem

www.vyznam-slov.cz