Význam slovSlovníkAvýznam slova akut

akut

ostrý přízvuk

www.vyznam-slov.cz