Význam slovSlovníkAvýznam slova akustofobie

akustofobie

chorobný strach z hluku

www.vyznam-slov.cz