Význam slovSlovníkAvýznam slova akustický

akustický

zvukový; sluchový

www.vyznam-slov.cz