Význam slovSlovníkAvýznam slova akumulace

akumulace

hromadění, nahromadění

www.vyznam-slov.cz