Význam slovSlovníkAvýznam slova aktualizace, aktualisace

aktualizace, aktualisace

přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění

www.vyznam-slov.cz