Význam slovSlovníkAvýznam slova aktovka

aktovka

taška, zejm. na spisy;divadelní hra o jednom dějství

www.vyznam-slov.cz