Význam slovSlovníkAvýznam slova aktologie

aktologie

věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika

www.vyznam-slov.cz