Význam slovSlovníkAvýznam slova aktivum

aktivum

majetek, jmění firmy;slovesný činný rod

www.vyznam-slov.cz