Význam slovSlovníkAvýznam slova aktivovat

aktivovat

uvádět v činnost; povzbuzovat

www.vyznam-slov.cz