Význam slovSlovníkAvýznam slova aktivita

aktivita

činnost, činorodost;schopnost reagovat na vnější podněty;počet radioaktivních přeměn za jednotku času

www.vyznam-slov.cz