Význam slovSlovníkAvýznam slova aktivace

aktivace

vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti

www.vyznam-slov.cz