Význam slovSlovníkAvýznam slova aktér

aktér

aktivní účastník

www.vyznam-slov.cz