Význam slovSlovníkAvýznam slova akta

akta

úřední spisy;sborník vědeckých prací, ediční řada

www.vyznam-slov.cz