Význam slovSlovníkAvýznam slova akronym, akronymum

akronym, akronymum

zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

www.vyznam-slov.cz