Význam slovSlovníkAvýznam slova akrofobie

akrofobie

chorobný strach z výšek,z hloubky

www.vyznam-slov.cz