Význam slovSlovníkAvýznam slova akreditiv

akreditiv

platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina

www.vyznam-slov.cz