Význam slovSlovníkAvýznam slova akreditace

akreditace

pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení; uznání potřebné úrovně školy

www.vyznam-slov.cz