Význam slovSlovníkAvýznam slova akord

akord

souzvuk nejméně tří tónů;úkolová práce

www.vyznam-slov.cz