Význam slovSlovníkAvýznam slova akomodace

akomodace

přizpůsobení, adaptace;
(psych.) proces proměny kognitivních struktur v důsledku působení nových informací a zkušeností tak, aby bylo možno tyto nové informace smysluplně zpracovat, interpretovat a využít (pojem J. Piageta)

www.vyznam-slov.cz