Význam slovSlovníkAvýznam slova akline

akline

izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem

www.vyznam-slov.cz