Význam slovSlovníkAvýznam slova aklimatizace, aklimatisace

aklimatizace, aklimatisace

přivykání, přizpůsobení se novému prostředí

www.vyznam-slov.cz