Význam slovSlovníkAvýznam slova aklamace

aklamace

veřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování

www.vyznam-slov.cz