Význam slovSlovníkAvýznam slova akcionář

akcionář

majitel akcie, podílník akciové společnosti

www.vyznam-slov.cz