Význam slovSlovníkAvýznam slova akcidens

akcidens

nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné

www.vyznam-slov.cz