Význam slovSlovníkAvýznam slova akcidence

akcidence

vedlejší,mimořádná práce, zprav. v úřadě;vedlejší příjem úředníků z poplatků poddaných za úřední výkon;příležitostné tiskopisy, jejichž sazba je výtvarně řešena, např. letáky, oznámení ap., příležitosná tiskovina

www.vyznam-slov.cz