Význam slovSlovníkAvýznam slova akcese

akcese

přistoupení (ke členství), připojení (území)

www.vyznam-slov.cz