Význam slovSlovníkAvýznam slova akceptovat

akceptovat

přijímat, souhlasit

www.vyznam-slov.cz