Význam slovSlovníkAvýznam slova akceptace

akceptace

přijetí, uznání, akcept

www.vyznam-slov.cz