Význam slovSlovníkAvýznam slova akcept

akcept

přijetí, uznání, akceptace

www.vyznam-slov.cz