Význam slovSlovníkAvýznam slova akcentovat

akcentovat

zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho

www.vyznam-slov.cz