Význam slovSlovníkAvýznam slova akcent

akcent

důraz; přízvuk

www.vyznam-slov.cz