Význam slovSlovníkAvýznam slova akatizie

akatizie

chorobná neposednost; syndrom neklidných nohou (druh hyperkinetické závady či poruchy)

www.vyznam-slov.cz