Význam slovSlovníkAvýznam slova akademie

akademie

starořecká filozofická škola;název vysoké školy;vrcholná vědecká instituce; typ vzdělávací instituce;slavnost s programem uměleckého rázu

www.vyznam-slov.cz