Význam slovSlovníkAvýznam slova air koncert [érkoncert]

air koncert [érkoncert]

koncert pod širým nebemna otevřeném prostranství,v přírodě

www.vyznam-slov.cz