Význam slovSlovníkAvýznam slova air [ér]

air [ér]

nápěv, píseň, melodie; kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu

www.vyznam-slov.cz