Význam slovSlovníkAvýznam slova air condition, air-Condition [érkondyšn]

air condition, air-Condition [érkondyšn]

klimatizační zařízení, klimatizace

www.vyznam-slov.cz