Význam slovSlovníkAvýznam slova aide-memoire [éd memoár]

aide-memoire [éd memoár]

stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník

www.vyznam-slov.cz