Význam slovSlovníkAvýznam slova agronomie

agronomie

nauka zabývající se zemědělskou výrobou

www.vyznam-slov.cz