Význam slovSlovníkAvýznam slova agroekologie

agroekologie

nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

www.vyznam-slov.cz