Význam slovSlovníkAvýznam slova agri-, agro-

agri-, agro-

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda

www.vyznam-slov.cz