Význam slovSlovníkAvýznam slova agrese

agrese

napadení, ozbrojený vpád;
verbální či tělesné chování, jehož cílem je způsobit újmu, ublížit druhému

www.vyznam-slov.cz