Význam slovSlovníkAvýznam slova agregace

agregace

spojování, seskupování, shlukování

www.vyznam-slov.cz