Význam slovSlovníkAvýznam slova agradace

agradace

zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu

www.vyznam-slov.cz