Význam slovSlovníkAvýznam slova agraciace

agraciace

prominutí nebo zmírnění trestu

www.vyznam-slov.cz